Vietlott - Kết quả xổ số Mega 6/45, trực tiếp xổ s
"Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn và Thể thao Tổng hợp: Để đạt được mức độ bao phủ đầy đủ các cơ sở bóng đá cộng đồng ở các thành phố cấp tỉnh trở lên vào năm 2035 
 Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn và Tổng cục Thể thao đã phối hợp ban hành Ý kiến ​​về việc thúc đẩy toàn diện việc xây dựng các sân bóng và cơ sở vật chất trong các cộng đồng đô thị. Văn bản yêu cầu rằng đến năm 2035, các cộng đồng thành phố từ cấp tỉnh trở lên phải đạt được các cơ sở bóng đá đầy đủ. Che phủ, xây dựng công trình sân bóng đạt tiêu chuẩn tại các tuyến phố, khu phố nội thị có đủ điều kiện.Nguồn ảnh: xem watermarkCác “Ý kiến” chỉ ra rằng việc xây dựng các công trình bóng đá cộng đồng đô thị là bảo đảm cơ bản cho việc tăng địa điểm sinh hoạt cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển của bóng đá cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thể thao quần chúng. Việc xây dựng các công trình sân bóng đá cộng đồng cần được coi là dự án sinh kế quan trọng và là dự án cơ bản để nâng cao thể lực quốc gia, xuất phát điểm là giải quyết các vấn đề thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thể dục của cộng đồng dân cư, huy động mọi lực lượng xã hội tham gia và hết sức lưu ý những thiếu sót của các công trình thể thao cộng đồng. Thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của thành phố và đặt nền tảng vững chắc cho sự hồi sinh của bóng đá và xây dựng một cường quốc thể thao. Vào ngày 23 tháng 12, theo giờ Bắc Kinh, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn và Tổng cục Thể thao đã phối hợp ban hành Ý kiến ​​về việc thúc đẩy toàn diện việc xây dựng các sân bóng và cơ sở vật chất trong các cộng đồng đô thị. Văn bản yêu cầu rằng đến năm 2035, các cộng đồng thành phố từ cấp tỉnh trở lên phải đạt được các cơ sở bóng đá đầy đủ. Che phủ, xây dựng công trình sân bóng đạt tiêu chuẩn tại các tuyến phố, khu phố nội thị có đủ điều kiện.   

  Nguồn ảnh: xem watermark. fun88   Các “Ý kiến” chỉ ra rằng việc xây dựng các công trình bóng đá cộng đồng đô thị là bảo đảm cơ bản cho việc tăng địa điểm sinh hoạt cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển của bóng đá cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thể thao quần chúng. Việc xây dựng các công trình sân bóng đá cộng đồng cần được coi là dự án sinh kế quan trọng và là dự án cơ bản để nâng cao thể lực quốc gia, xuất phát điểm là giải quyết các vấn đề thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thể dục của cộng đồng dân cư, huy động mọi lực lượng xã hội tham gia và hết sức lưu ý những thiếu sót của các công trình thể thao cộng đồng. Thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của thành phố và đặt nền tảng vững chắc cho sự hồi sinh của bóng đá và xây dựng một cường quốc thể thao.
    Ý kiến yêu cầu trong mục tiêu tổng thể: đến năm 2025, các thành phố từ cấp tỉnh trở lên phải thiết lập và cải tiến cơ chế làm việc và phương thức quản lý các công trình sân bóng đá cộng đồng, phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng cộng đồng dân cư hoàn chỉnh, phải thực hiện xây dựng ít nhất một sân bóng không đạt tiêu chuẩn trong khu dân cư mới. tai w88 Cơ sở vật chất.Các cộng đồng đô thị hiện có được trang bị các địa điểm bóng đá cộng đồng theo điều kiện địa phương. Vào năm 2035, các cộng đồng đô thị từ cấp tỉnh trở lên sẽ đạt được mức độ bao phủ đầy đủ về các địa điểm và cơ sở bóng đá, và một địa điểm bóng đá tiêu chuẩn sẽ được xây dựng trên các đường phố và khu phố đô thị nếu có điều kiện."
TOP